Adaptis logotype

Autism ur ett inifrånperspektiv.

Föreläsningar Hösten 2017

17-10-03   Tyresö. Anordnare Tyresö kommun.
                  "Att bemöta någon med autism, autism och arbetsliv -
                  förbättra arbetsplatsen för anställd och chef"

17-10-10   Linköping. Anordnare Support- och arbetsteamet
                  "Vad är autism, Autism och arbetsliv - förbättra
                  arbetsplatsen för anställd och chef"

17-10-12   Ekerö. Anordnare Svenska kyrkan
                  "Leva med asperger, att bemöta någon med autism"

17-10-17    Gysinge. Anordnare Inagården
& 18           "Bemötande - Introduktion till lågaffektivt bemötande"

17-10-30   Norrtälje. Anordnare Norrtälje kommun
& 31           "Grunden om autismspektra, Jills liv och erfarenheter"

17-11-08   Stockholm. Anordnare Arbetsförmedlingen
                  Jill ska vara med i deras pod och prata om autism
                  på arbetsplatsen samt att starta eget företag när man har
                  NPF

17-11-15    Rinkeby. Anordnare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
                  "Grund om NPF, att bemöta någon med autism"

17-11-22    Solna. Anordnare Kompetensförvaltningen, Solna stad
                  "Grund om autism, fördjupning av att bemöta någon med                              
                  autism"

 

Från Adaptis facebook

Copyright Adaptis 2017

www.adaptis.se - kontakt@adaptis.se

Adaptis logotype

Föreläsningar våren 2017

17-10-03   Tyresö.
Anordnare Tyresö kommun.
"Att bemöta någon med autism, Autism
och arbetsliv - förbättra arbetsplatsen för
anställd och chef"

17-10-10   Linköping.
Anordnare Support- och arbetsteamet
"Vad är autism, autism och arbetsliv - förbättra arbetsplatsen för anställd och chef"

17-10-12   Ekerö.
Anordnare Svenska kyrkan
"Leva med asperger, att bemöta någon
med autism"

17-10-17 & 18 Gysinge.
Anordnare Inagården
"Bemötande - Introduktion till lågaffektivt bemötande"

17-10-30 & 31 Norrtälje.
Anordnare Norrtälje kommun
"Grunden om autismspektra,
Jills liv och erfarenheter"

 

17-11-08 Stockholm.
Anordnare Arbetsförmedlingen
Jill ska vara med i deras pod och prata om
autism på arbetsplatsen samt att
starta eget företag när man har NPF

 

17-11-15 Rinkeby.
Anordnare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
"Grund om NPF, att bemöta någon med autism"

 

17-11-22 Solna.
Anordnare Kompetensförvaltningen, Solna stad
"Grund om autism, fördjupning av att
bemöta någon med autism"

 

Föreläsningar våren 2017